ګوګنهايم يو بي ايس ايم اے پي ګلوبل آرټ ايني شيټيو(ګوګنهايم يو بي ايس ميپ نړي وال فني اقدام) به د نړي ثقافتي ادلے بدلے دپاره دَ ايشيا سفر کوي

 پرانيستونكې نندارتون سفر به د کال ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۳ نه د هانک کانګ په ايشيا سوسائټي مرکز کښے کي‎ږې نو کنټري، کنټمپرري آرټ فار ساوته اينډ ساوته ايسټ ايشيا( غير هيواده: موجوده فن د پاره جنوبي او جنوب شرقي ايشيا) په مذهب کښے دَ موجوده فني عملياتو تحقيق کوي۔ نندارون: نو کنټري: کنټمپرري آرټ فار […]